RZĄD OBIECUJE POMOC DLA BRANŻY AUTOKAROWEJ…

RZĄD OBIECUJE POMOC DLA BRANŻY AUTOKAROWEJ…

W ostatnich tygodniach przewoźnicy autokarowi organizowali kolejne przejazdy protestacyjne i żądali od rządu konkretnych działań pomocowych. Największy bój toczy się o to, by mogli skorzystać z pomocy w ramach tarczy 6.0, która zakłada m.in. trzymiesięczne dopłaty do pracowników. Kiedy Sejm uchwalił w ostatni piątek jej zapisy, okazało się, że nie obejmują one ich branży…

Rozmowy o rozszerzeniu katalogu beneficjentów toczą się obecnie w Senacie, a zdaniem Rafała Jańczuka, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych, otrzymał on zapewnienie z Ministerstwa Infrastruktury, że tarcza 6.0 jednak branżę autokarową obejmie…

Sprawdź także