SEJM PRZYJĄŁ TZW. PAKIET DEREGULACYJNY

SEJM PRZYJĄŁ TZW. PAKIET DEREGULACYJNY

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów. Rządowy projekt przedłożony przez Ministra Infrastruktury powstał we współpracy z Ministrem Cyfryzacji, jako tzw. pakiet deregulacyjny. Kolejnym etapem prac będzie skierowanie projektu pod obrady Senatu.

Najważniejsze zmiany i ułatwienia:

  • Prawo jazdy on-line (kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski)
  • Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki
  • Karta pojazdu i nalepki kontrolne nie będą już wydawane
  • Pojazd zarejestruje starosta w miejscu czasowego zamieszkania
  • Będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne
  • Dealer zarejestruje nowy pojazd
  • Będzie można czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy

Źródło: gov.pl 

Sprawdź także