OD 12 STYCZNIA 2024 R. NOWA GRUPA TOWARÓW (ODPADÓW) PODLEGAJĄCA MONITOROWANIU SENT

OD 12 STYCZNIA 2024 R. NOWA GRUPA TOWARÓW (ODPADÓW) PODLEGAJĄCA MONITOROWANIU SENT

Jak poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa, 12 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 9 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

 

Systemem monitorowania przewozu i obrotu (SENT) zostanie objęty przewóz 11 rodzajów odpadów – realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, w przypadku których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów.

 

Towary, które zostaną objęte SENT są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) i są oznaczone kodem:

 1. 08 01 11 – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 2. 08 01 13 – szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 3. 08 01 15 – szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 4. 08 01 17 – odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 5. 08 01 19 – zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 6. 08 01 21 – zmywacz farb lub lakierów,
 7. 08 03 12 – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 8. 08 03 14 – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 9. 08 04 09 – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 10. 08 04 13 – uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 11. 08 04 15 – odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

 

Źródło: KAS

Sprawdź także