SENT: AWARIA GEOLOKALIZATORA – PROCEDURY

SENT: AWARIA GEOLOKALIZATORA – PROCEDURY

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują przepisy, które za brak lub niewłaściwe korzystanie z urządzeń geolokalizacyjnych przewidują kary pieniężne. Sankcje mogą zostać nałożone zarówno na przewoźników, jak i kierowców.

W przypadku nieprzestrzegania zasad przewozu towarów w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem, przewoźnikowi grozi kara pieniężna w wysokości 10 000 zł. Na kierującego nałożono zaś obowiązek uruchomienia lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu lub po wjeździe na terytorium kraju oraz wyłączenia lokalizatora po dokonaniu przewozu towarów i dostarczeniu ich do miejsca przeznaczenia albo wyjazdu z terytorium kraju.

Co zrobić gdy urządzanie znajdujące się w ciężarówce zawiedzie?

W przypadku stwierdzenia niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji trwającej dłużej niż jedną godzinę kierujący pojazdem samochodowym jest obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu lub zatoce postojowej.

 Transport może być kontynuowany:

  • po przywróceniu sprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji,
  • po przeładunku towaru na środek transportu wyposażony w sprawny lokalizator,
  • po wyposażeniu środka transportu w sprawny (nowy) lokalizator.

Istnieje możliwość przekazania przez przewoźnika informacji naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, na terenie którego stwierdzono trwającą dłużej niż jedną godzinę niesprawność lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji.

Jeśli w trakcie kontroli przewozu towaru zostanie stwierdzone nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora (np. jeśli nie został włączony) kary dla kierującego wyniosą od 5 tys. do 7,5 tys. zł. Należy podkreślić, że  przewidziane w ustawie o SENT kary pieniężne nakładane są niezależnie od tego, czy niedopełnienie obowiązku było zawinione, czy niezawinione.

Sprawdź także