Stawka minimalna, składki ZUS i wymiana tachografów zdominowały posiedzenie Forum Transportu Drogowego

Stawka minimalna, składki ZUS i wymiana tachografów zdominowały posiedzenie Forum Transportu Drogowego

26 marca w siedzibie ZMPD odbyło się kolejne posiedzenie Forum Transportu Drogowego. Jak zwykle w czasie jego trwania poruszono najbardziej palące tematy dla polskich przewoźników.

Na pierwszy ogień poszło wprowadzenie stawki minimalnej wyliczanej na podstawie kalkulatora, która zdaniem prezesa ZSPD Dariusza Matulewicza, nie tylko ustabilizuje ceny i zwiększy skuteczność walki z ukraińską konkurencją, lecz także pozwoli walczyć z pośrednikami, którzy odbierają marże przewoźnikom. W dyskusji nad tym punktem pojawiły się jednak rozbieżne opinie, gdyż niektórzy uważali, że państwowa kontrola cen (cen minimalnych) za usługi transportowe, realizowane obecnie na podstawie dobrowolnie zawieranych umów, jest ingerencją w wolny rynek i zasadę swobody umów

Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński przedstawił postulat zmiany zasad naliczania składek na ZUS. Zaproponował, aby obowiązywały one od średniego wynagrodzenia za rok miniony. Z tą propozycją zgodził się m.in. dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Piotr Mikiel, który przypomniał, że była ona złożona jeszcze w 2023 r. podczas nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, gdy projekt znajdował się w Senacie. Wówczas nie doszło jednak do zmiany prawa w tym zakresie.

Uczestnicy Forum zgodzili się natomiast, że niezbędne jest rządowe dofinansowanie do wymiany tachografów na inteligentne drugiej generacji. Ministerstwo Infrastruktury oszacowało koszt wymiany na ok. 5 tys. zł za jeden tachograf, co w skali makro oznacza wydatek branży w wysokości 1,75 mld zł. Niezależnie od tego postulatu FTD, już od dłuższego czasu ZMPD zabiega w kręgach rządowych o dofinansowanie wymiany tachografów.

Źródło: ZMPD

Sprawdź także