„SUWAK” – projekt ustawy

„SUWAK” – projekt ustawy

2 lipca br. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który jest efektem prac m.in. nad ustawowym uregulowaniem zasady jazdy na suwak. Przepis ma obowiązywać od 1 października 2019 r.

Nie jest to nowość, ale inne podejście do znanego dobrze tematu. To co do tej pory było dobrą wolą kierowcy od października ma stać się obowiązkiem. Do tej pory sytuacja w naszym kraju nie była uregulowana w kodeksie drogowym i w przypadku, gdy dwa pasy jezdni zwężały się do jednego, tworzyły się korki. Dotychczas znaki informujące o jeździe na suwak były tylko zaleceniem, jak należy zachować się na drodze we wskazanym miejscu, a nie nakazem takiego zachowania.

Nowy przepis ma również zmniejszyć aktywność „szeryfów drogowych”, czyli tych, którzy robią wszystko, by nie ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi.

Mandaty za nieprzestrzeganie tego przepisu mają oscylować w granicach 50-500 zł.

Sprawdź także