UŁATWIENIA W KONTROLACH DROGOWYCH

UŁATWIENIA W KONTROLACH DROGOWYCH

Od 1 lipca policja oraz inne służby uprawnione do kontroli ruchu drogowego zyskały nowe ułatwienia.

 Dotychczas podczas kontroli drogowej, w celu weryfikacji uprawnień kierowcy, policjant kontaktował się z funkcjonariuszami centrali. Dopiero po ich zwrotnej wiadomości otrzymywał informacje na temat uprawnień kierowcy. Teraz ma się to zmienić. Policjanci zyskali bezpośredni dostęp do danych o uprawnianiach kierowcy. Pozwoli to na szybszą weryfikację danych i tym samym skróci czas kontroli drogowej.

Nowe rozwiązanie umożliwia weryfikację ważności nadanych uprawień do kierowania pojazdami danego kierowcy, jak i status tych dokumentów bezpośrednio w Centralnej Ewidencji Kierowców. W związku z tym funkcjonariusze Organów Kontroli Ruchu Drogowego, od momentu wdrożenia mają możliwość korzystania z jednej aplikacji podczas wykonywania czynności służbowych.

Ponadto system w ramach wyszukania uprawnień kierowców udostępnia:

  •  komunikat o zakazie lub cofnięciu uprawnienia dla kierowcy/motorniczego, jeżeli dla danego uprawnienia orzeczono zakaz lub wydano decyzję o jego cofnięciu,
  •  komunikat o utracie ważności dokumentu lub uprawnienia, jeżeli taki termin ważności już upłynął.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Sprawdź także