Jak uzyskać prawo jazdy

Kto może uzyskać polskie prawo jazdy

 • każdy obywatel Polski, który po raz pierwszy chce dostać prawo jazdy – jeśli jest w wieku wymaganym dla danej kategorii.
 • każdy pełnoletni obywatel Polski, który ma już prawo jazdy i chce uzyskać pozwolenie na inną kategorię (jeśli jest w wieku, który pozwala na uzyskanie tej kategorii),
 • dyplomata na placówce w Polsce.

 

Jak uzyskać prawo jazdy

Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Aby rozpocząć kurs, a następnie zdać egzamin, musisz dostać w wydziale komunikacji swojego urzędu numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę, za pomocą którego zostaniesz rozpoznany w systemie szkoły jazdy czy systemie ośrodka ruchu drogowego. Numer PKK dostaniesz na kartce, z którą musisz udać się do szkoły jazdy, a następnie do ośrodka egzaminacyjnego. Oto kroki nowej procedury:

 

 1. Idź do lekarza, który wykonuje badania kierowców. Możesz skontaktować się ze szkołą jazdy, w której chcesz odbyć kurs na prawo jazdy – prawdopodobnie współpracuje z takim lekarzem. Lekarz przeprowadzi badanie i zdecyduje, czy możesz kierować pojazdami. Jeśli tak – otrzymasz orzeczenie lekarskie.
 2. Złóż wniosek o wydanie prawa jazdy wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami.
 3. W urzędzie otrzymasz numer Profilu Kandydata na Kierowcę (numer PKK). PKK dostaniesz:
 • od razu – jeśli Twój wniosek będzie zawierać wszystkie potrzebne informacje,
 • do 2 dni – jeśli urząd musi sprawdzić dodatkowo Twoje dane,
 • do miesiąca – jeśli  urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (gdy na przykład otrzymasz negatywne orzeczenie lekarskie),
 • do 2 miesięcy – jeśli Twoja sytuacja wymaga dodatkowych wyjaśnień.
 • Jeśli wniosek o wydanie prawa jazdy wyślesz pocztą, numer PKK otrzymasz również pocztą.
 1. Weź udział w kursie i zdaj egzamin. Masz dwie możliwości.
 1. Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy. W tym celu:
  1. Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.
  2. Weź udział w kursie teoretycznym, a następnie praktycznym.
 • Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie). Weź ze sobą numer PKK.
 1. Gdy zdasz egzamin teoretyczny, zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie.
 1. Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym. W tym celu:
  1. Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie). Weź ze sobą numer PKK.
  2. Gdy zdasz egzamin teoretyczny w WORD-zie, idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.
 • Weź udział w kursie praktycznym.
 1. Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie. Weź ze sobą numer PKK.
 1. Gdy zdasz egzamin praktyczny na prawo jazdy, WORD wyśle informację do Twojego urzędu o tym. Sprawdź na stronie www.info-car.pl, czy już to zrobił. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.
 2. Zapłać w urzędzie za prawo jazdy. Opłata wynosi 100,50 zł. Jeśli jesteś dyplomatą, nie musisz płacić.
 • Zazwyczaj możesz zapłacić w kasie urzędu, w którym składasz wniosek o prawo jazdy. Otrzymasz potwierdzenie – zanieś do pokoju, w którym przyjęto wniosek o prawo jazdy.
 • Często możesz również zrobić przelew na numer konta urzędu, w którym składasz wniosek o prawo jazdy. Potwierdzenie przelewu wyślij e-mailem do urzędu. Najlepiej zadzwoń do urzędu i dowiedz się, jak możesz zapłacić.
 1. Prawo jazdy będzie gotowe najpóźniej po 9 dniach roboczych od dnia, w którym urząd dostał potwierdzenie opłaty za prawo jazdy.
 • Sprawdź na stronie info-car.pl, na jakim etapie jest Twoja sprawa i kiedy możesz odebrać prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.
 • W niektórych sytuacjach może to potrwać do 1 miesiąca – jeśli urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (gdy na przykład kandydat otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów albo okaże się, że kandydat uzyskał prawo jazdy za granicą). Jeśli sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień sprawa może potrwać nawet do 2 miesięcy.
 1. Odbierz prawo jazdy. Jeśli prawo jazdy odbierasz w urzędzie, zabierz ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport) oraz – jeśli masz – dotychczasowe prawo jazdy.
 • Jeśli we wniosku zaznaczysz odbiór pocztą, wpisz adres, na który chcesz dostać prawo jazdy. Wcześniej jednak musisz odesłać stare prawo jazdy – jeśli masz.
 • Jeśli urzędnik odmówi Ci wydania prawa jazdy, możesz odwołać się od jego decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w urzędzie, który odmówił Ci wydania prawa jazdy.
 • Pamiętaj, że nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego prawa jazdy. Dlatego – jeśli zdasz egzamin, ale jeszcze nie masz prawa jazdy – nie możesz prowadzić pojazdów.

 

Gdzie możesz złożyć wniosek

W urzędzie starostwa powiatowego w Twoim miejscu zamieszkania. Jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu – złóż wniosek w urzędzie miasta. Jeśli mieszkasz w Warszawie – złóż wniosek w urzędzie dzielnicy właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania. Najlepiej pójdź do urzędu osobiście. Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód, nie możesz osobiście udać się do urzędu. Wtedy możesz wszystkie dokumenty wysłać pocztą.

 

Co musisz przygotować

 • wniosek o wydanie prawa jazdy – pobierz i wypełnij w domu albo weź w urzędzie,
 • orzeczenie lekarskie,
 • aktualne zdjęcie,
 • dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu,
 • ksero dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,
 • pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli masz 17 lat i wkrótce skończysz 18 lat. W dokumencie rodzic albo opiekun prawny musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie kursu i wydanie prawo jazdy. Pamiętaj, że Twój rodzic albo opiekun prawny musi podpisać taki dokument przy urzędniku. Dlatego najlepiej idź do urzędu wraz z rodzicem albo opiekunem prawnym,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jeśli chcesz dostać prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo gdy starosta skierował Cię na badania psychologiczne.

 

Zdjęcie do prawa jazdy

Zdjęcie powinno być:

 • kolorowe,
 • aktualne (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • wyraźne,
 • ostre,
 • wykonane na jednolitym jasnym tle,
 • w wymiarach: 35 x 45 mm,
 • powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry,
 • powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Uwaga!

Jeśli zdjęcie nie będzie spełniać tych wymagań, urzędnik może odmówić przyjęcia wniosku. Konieczne będzie wtedy wykonanie kolejnej fotografii.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (DzU z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (DzU poz. 231 i 2252),

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (DzU poz. 702).

Źródło: www.gov.pl