Usługa e-booking truck

Granica

Usługa e-booking truck

Usługa e-Booking TRUCK umożliwia klientom KAS wykonującym międzynarodowy transport drogowy dokonywanie rezerwacji terminu granicznej obsługi wywozowej. Z racji wdrożenia wersji pilotażowej tej usługi, jej zakres ogranicza się do dwóch oddziałów celnych – w Grzechotkach (granica polsko-rosyjska) i Koroszczynie (granica polsko-białoruska).

 

Cele usługi e-Booking TRUCK:

  • skrócenie czasu przeznaczanego na dojazd i odprawę graniczną,
  • umożliwienie kierowcom, przewoźnikom i przedsiębiorstwom lepszego planowania przewozów dzięki ustaleniu daty i godziny obsługi granicznej,
  • skrócenie kolejek samochodów ciężarowych oczekujących na wyjazd z Polski.

 

Z usługi e-Booking TRUCK skorzystać może każdy klient biznesowy KAS zainteresowany dokonaniem rezerwacji terminu granicznej obsługi wywozowej w ruchu towarowym.

 

Posiadanie konta na PUESC wraz z zaawansowanym poziomem dostępu do usług świadczonych w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego, pozwala na dokonywanie rezerwacji w kontekście własnym, jak też w kontekście podmiotu, którego jest się reprezentantem. Dostępny jest również wgląd 
w dokonane rezerwacje oraz ich edycja, w tym anulowanie.

 

Ograniczony dostęp do usługi e-Booking TRUCK posiadać będą klienci, którzy założą konto na PUESC w ramach usługi e-Klient z rejestracją uproszczoną, tj. z pominięciem rejestracji podmiotu i ustanawiania reprezentacji. Konto tego typu uprawnia do dokonywania, przeglądu i edycji (w tym anulowania) rezerwacji wykonanych przez siebie (tylko kontekst własny).

 

Dotychczasowi użytkownicy systemów AES i NCTS 2 mają możliwość korzystania z usługi e-Booking TRUCK bez potrzeby wykonywania czynności związanych rejestracją danych osoby fizycznej i ustanawiania reprezentacji. Ich dane zostały przeniesione, należy je jedynie połączyć z kontem założonym na PUESC.

Proces logowania przebiega w portalu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych), tam  dokonuje się ewentualnej zmiany kontekstu. Po zalogowaniu system e-Booking TRUCK uruchamia się odnośnikiem „Przejdź do e-Booking TRUCK”.

 

Obok wymienionych powyżej istnieje też możliwość dokonywania rezerwacji jednorazowych. Rezerwacje te nie wymagają posiadania konta e-Klienta, jednak ich dostępność jest limitowana, 
nie można ich też przeglądać, edytować i anulować. Zdecydowanie rekomendujemy korzystanie 
z usługi e-Booking TRUCK w jej pełnym wymiarze.

 

Można też zapoznać się bliżej z usługą e-Booking TRUCK bez konieczności logowania klikając tutaj.

 

Źródło: puesc.gov.pl