Ustawa o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Ustawa o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Projekt przewiduje powstanie funduszu, z którego dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych.

Zgodnie z projektem ustawy, Fundusz będzie państwowym funduszem celowym – jego dysponentem będzie minister do spraw transportu. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie prowadził obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem.

Zgodnie z projektem ustawy, podział środków Funduszu w danym roku budżetowym na poszczególne województwa będzie dokonywany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad podziału środków Funduszu.

Według CIR, zgodnie z projektem, dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra ma obowiązywać do końca 2021 r.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł (począwszy od 2020 r. do 2028 r.).

 

Sprawdź także