UWAGA – ZOSTAŁ MIESIĄC NA ZAŁOŻENIE SPRAWOZDANIA ADR – SPÓŹNIALSKIM GROŻĄ KARY

UWAGA – ZOSTAŁ MIESIĄC NA ZAŁOŻENIE SPRAWOZDANIA ADR – SPÓŹNIALSKIM GROŻĄ KARY

Wszystkie przedsiębiorstwa, które: nadawały do przewozu (producenci, importerzy, hurtownie, centra logistyczne), transportowały (wszyscy przewoźnicy, w dowolnych okolicznościach, nawet raz na rok) lub odbierały towary niebezpieczne – oznaczone numerem UN – w ilościach wymagających oznakowania pojazdów tablicami pomarańczowymi, zobowiązane są – co roku – składać do WITD właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa „Roczne sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych” DO KOŃCA LUTEGO!

Jeśli uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych nie złoży do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD) zestawienia rocznego ładunków niebezpiecznych powinien liczyć się z karą, która została przewidziana w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych. Wysokość sankcji jest uzależniona od czasu określanego jako długość zwłoki. Taryfikator uwzględnia opóźnienia:

krótsze niż 14 dni: 200 PLN,

dłuższe niż 14 dni: 2000 PLN,

dłuższe niż trzy miesiące: 5000 PLN.

Sprawdź także