UWAŻAJ NA TO ILE MASZ GOTÓWKI I DOKĄD Z NIĄ JEDZIESZ

UWAŻAJ NA TO ILE MASZ GOTÓWKI I DOKĄD Z NIĄ JEDZIESZ

Zasady przewozu przez granicę państwową Polski (UE) wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych określają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe.

W przypadku gdy kierowca wjeżdża do UE lub wyjeżdża z UE i przewozi środki pieniężne o wartości 10 000 euro albo więcej (lub równowartość w innej walucie), powinna zgłosić w formie pisemnej i na żądanie przedstawić takie środki pieniężne właściwym organom – w Polsce są nimi: Służba Celno-Skarbowa lub Straż Graniczna.

Nieco inaczej wygląda jednak przewóz gotówki w strefie Schengen. Przekraczając wewnętrzną granicę UE państw należących do tego obszaru, nie musimy składać żadnej deklaracji, przewożąc więcej niż 10 000 euro. Strefa Schengen to obecnie 26 państw, ale nie wolno zapominać, że są kraje, które będąc członkami UE, pozostają poza obszarem Schengen: Wielka Brytania, Irlandia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia i Cypr.

Sprawdź także