W CZECHACH JUŻ MOŻNA REJESTROWAĆ POJAZDY W NOWYM SYSTEMIE

W CZECHACH JUŻ MOŻNA REJESTROWAĆ POJAZDY W NOWYM SYSTEMIE

Jak informowaliśmy od 2020 r. opłaty za przejazd będą pobierane na wszystkich czeskich drogach państwowych. 1 grudnia br. Czechy wprowadzą też nowy system poboru opłat drogowych. 

Prawie już od tygodnia (22 września) można zarejestrować pojazdy w nowym czeskim elektronicznym systemie opłat drogowych.  Urządzenia elektroniczne, zamówione w okresie od 22.09. do 31.10.2019 przy samodzielnej rejestracji, będą bezpłatnie doręczone przewoźnikom do domu (na terenie Republiki Czeskiej i sąsiadujących państw).

Dotychczas używane urządzenia pokładowe można zwrócić do jednego z 25 punktów dystrybucji po zakończeniu obowiązywania poprzedniego systemu opłat drogowych.

Sprawdź także