WĘGRY – MANDATY DLA AUTOKARÓW ZA PRĘDKOŚĆ NA AUTOSTRADACH

WĘGRY – MANDATY DLA AUTOKARÓW ZA PRĘDKOŚĆ NA AUTOSTRADACH

Poniżej zamieszczamy stanowisko policji węgierskiej w Budapeszcie odnośnie prędkości 100 km/h na autostradach węgierskich.
W myśl punktu b) ustępu (1) KRESZ autobusem po autostradzie można jechać z najwyższą dopuszczalną prędkością 80 km/godz., po innych drogach poza terenem zabudowanym z prędkością 70 km/godz., natomiast w terenie zabudowanym z prędkością 50 km/godz. Punkt a/1. ustępu (1) 26. jako wyjątek od głównego przepisu określa, że autobusem odpowiednim do wymogów określonych w odrębnych przepisach można jechać autostradą z maksymalną prędkością 100 km/h. Odpowiadanie warunkom nie oznacza, że w przypadku poruszania się każdego typu autobusu granica prędkości 100 km/h – uznana jako wyjątek od głównego przepisu – odnosi się do każdego autobusu. Najwyższa granica prędkości dopuszczalna jest na podstawie przepisów prawnych i wyłącznie po autostradzie.

 

Tax Service – VAT Consulting
ul. Szkolna 3, 62-050 Mosina

Telefon: + 48 515 608 211
Adres e-mail: taxservice@nadolski.eu

Sprawdź także