WOZISZ LPG – TO MUSISZ TO WIEDZIEĆ!

WOZISZ LPG – TO MUSISZ TO WIEDZIEĆ!

Już od 1 grudnia br. transporty LPG trzeba będzie zgłaszać do elektronicznej bazy SENT…

Obowiązek ten ustanawia opublikowane 22 sierpnia 2019 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (DzU z 2019 r. poz. 1585).

Przepisu nie stosuje się do towarów:

1) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

2) przemieszczanych z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

3) przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 61 kg lub objętość nie przekracza 85 litrów”.

Sprawdź także