WYPADEK DROGOWY – PROCEDURY ZACHOWANIA SIĘ NA MIEJSCU ZDARZENIA

WYPADEK DROGOWY – PROCEDURY ZACHOWANIA SIĘ NA MIEJSCU ZDARZENIA

Przypominamy, że widząc wypadek lub będąc nawet jego uczestnikiem, masz prawny obowiązek udzielenia pomocy wszystkim poszkodowanym. W przeciwnym razie popełnisz wykroczenie, które jest karane grzywną do 5 tys. zł lub nawet 3-letnim pozbawieniem wolności oraz zakazem prowadzenia pojazdów.

Oto podstawowe zasady zachowania na miejscu zdarzenia:

  • W miarę możliwości za miejscem zdarzenia stawiamy drugi samochód w poprzek drogi i włączamy w nim światła awaryjne.
  • W odpowiedniej odległości ustawiamy trójkąt ostrzegawczy za pojazdem oraz jeżeli dysponujemy drugim – przed rozbitym samochodem.
  • Sprawdzamy, w jakim stanie znajduje się uszkodzony pojazd.
  • Jeżeli nadal pracuje w nim silnik, bezzwłocznie wyłączmy go, przekręcając kluczyk w stacyjce.
  • Jeśli z różnych względów jest to niemożliwe, odcinamy dopływ prądu, odłączając klemy od akumulatora.
  • Gdy widzimy, że auto może lada moment stoczyć się do rowu czy przewrócić na bok, podkładamy pod jego koła kliny, kamienie, deski.
  • Skontrolujmy hamulec ręczny i jeżeli nadal jest sprawny, natychmiast go zaciągamy.
  • Upewniamy się, czy wewnątrz samochodu nie ma zapalonego papierosa, mogącego stać się źródłem pożaru czy nawet eksplozji.
  • Zwróćmy uwagę na stan techniczny akumulatora, który mógł ulec uszkodzeniu, w następstwie którego będzie tracił elektrolit – substancję powodującą poparzenia.
  • Wezwijmy pomoc i w miarę możliwości sami przystąpmy do akcji ratowniczej.