„ZIELONE KORYTARZE” DLA WSZYSTKICH POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY

„ZIELONE KORYTARZE” DLA WSZYSTKICH POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj nowe praktyczne rozwiązania dotyczące wdrażania wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami, aby utrzymać stały przewóz towarów w całej UE podczas obecnej pandemii. Państwa członkowskie zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla „zielonych korytarzy”, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie ogólnounijnych łańcuchów dostaw. Przejścia graniczne dla zielonych korytarzy powinny być otwarte dla wszystkich pojazdów towarowych, bez względu na przewożone przez nie towary. Przekraczanie granicy, w tym wszelkie kontrole i badania przesiewowe, nie powinny trwać dłużej niż 15 minut.

Według wytycznych KE procedury na przejściach granicznych dla zielonych korytarzy należy ograniczyć i uprościć do niezbędnego minimum. W związku z obecną sytuacją wzywa się również państwa członkowskie do czasowego zawieszenia wszystkich obecnych na ich terytorium zakazów jazdy, takich jak zakaz jazdy w weekend czy w nocy oraz zakazy sektorowe.

Wystarczające do poświadczenia, że dany pracownik prowadzi działalność w zakresie transportu międzynarodowego, powinno być okazanie uznanego na szczeblu międzynarodowym świadectwa kwalifikacji; w przypadku braku takich świadectw (nie wszyscy międzynarodowi kierowcy je posiadają), wystarczające powinno być zaświadczenie podpisane przez pracodawcę.

Źródło: www.ec.europa.eu 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO Z PODOBNYMI INFORMACJAMI? 

POLUB NASZ FACEBOOK – E-TRUCKBUS.PL

JESTEŚMY WŁAŚNIE DLA WAS – KIEROWCÓW