Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe – to obowiązkowe, cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D bez względu na rodzaj uprawnień, które wcześniej nabyli.

W skład szkolenia wchodzi 35 h zajęć teoretycznych podzielonych na 5 bloków po 7 h. Ilość dni godzin nie może być skrócona.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia – nie przeprowadza się egzaminu.

Kierowca może ukończyć szkolenie okresowe w zakresie jednego modułu szkoleniowego np.: C1,C1+E,C,C+E i uzyskać wpis do kategorii z autobusami jeśli jest do tego uprawniony.

Kierowca po ukończeniu po raz pierwszy kursu zobowiązany jest do wykonania badania lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie kierowcy.

Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy.