UWAŻAJ NA OWOCE I WARZYWA W KABINIE – CELNICY SĄ CZUJNI

UWAŻAJ NA OWOCE I WARZYWA W KABINIE – CELNICY SĄ CZUJNI

Od 14 grudnia 2019 r. kierowcy mogą wwozić do Unii Europejskiej tylko 5 rodzajów owoców. Są to: ananasy, kokosy, duriany, banany i daktyle. Nowe rozwiązania dotyczące zdrowia roślin wynikają z nowelizacji przepisów unijnych .

Nie można przewozić innych owoców, warzyw, nasion ani kwiatów. Wszystkie rośliny przywożone na terytorium UE, z wyjątkiem wymienionych pięciu rodzajów owoców, muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydane przez urzędową służbę ochrony roślin państwa pochodzenia.

KAS przypomina również o obowiązującym zakazie przywozu przez podróżnych produktów mięsnych i mleczarskich. Osoby przyjeżdżające z państw trzecich, które posiadają takie produkty, powinny je umieścić w odpowiednich pojemnikach, znajdujących się na przejściach granicznych.

Źródło: KAS