25 MANDATÓW W CIĄGU JEDNEGO DNIA ZA WYPRZEDZANIE NA ZAKAZIE

25 MANDATÓW W CIĄGU JEDNEGO DNIA ZA WYPRZEDZANIE NA ZAKAZIE

Wczoraj, 21 października inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili ponownie działania kontrolne po obu stronach dolnośląskiego odcinka autostrady A4 od zjazdu na miejscowość Kostomłoty do zjazdu na Legnicę.

Działania ukierunkowane były po raz kolejny na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscach gdzie na autostradzie obowiązuje zakaz wyprzedania przez pojazdy ciężarowe.

Inspektorzy typowali i zatrzymywali kierowców pojazdów ciężarowych nie stosujących się do znaku zakazu B-26.

Kontrole były prowadzone w sposób dynamiczno-statyczny z wykorzystaniem pojazdów służbowych, przy pomocy których inspektorzy typowali pojazdy do kontroli i pilotowali je do miejsc kontroli statycznej.

Inspektorzy transportu drogowego skontrolowali podczas działań 27 pojazdów ciężarowych. Nałożyli łącznie 25 mandatów za wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem znaku B-26.

Źródło: GITD

Sprawdź także