BĘDZIE ŁATWIEJ NA PLACU W CZASIE EGZAMINU C+E

BĘDZIE ŁATWIEJ NA PLACU W CZASIE EGZAMINU C+E

Zmiany w systemie egzaminów na prawo jazdy przewiduje projekt rozporządzenia ministra infrastruktury, który opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Projekt trafił do konsultacji społecznych.

W projekcie doprecyzowano m.in. brzmienie przepisów tabeli nr 10 załącznika nr 2 (w zakresie wymiarów stanowiska egzaminacyjnego jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu w zakresie samochodów ciężarowych z naczepą podyktowane jest uwagami środowiska szkoleniowo egzaminacyjnego).

Wykazano, że zaproponowane w dotychczasowych przepisach wymiary stanowisk dają możliwość wykonania zadania jednak poziom jego trudności znacznie przekracza konieczne umiejętności młodego kierowcy. Nie ma potrzeby aby na egzaminie państwowym na prawo jazdy sztucznie podnosić poziom trudności. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na sprawdzenie umiejętności kandydata na kierowcę, nie podnosząc nadmiernie poziomu jego trudności.

Planowany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na 30 dni od daty ogłoszenia.