INFRASTRUKTURA – BUŁGARIA Z ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM POBORU OPŁAT

INFRASTRUKTURA – BUŁGARIA Z ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM POBORU OPŁAT

Od 1 marca w  Bułgarii działać będzie elektroniczny system pobierania opłat drogowych uzależnionych od odległości – opłaty drogowe, w przypadku pojazdów o całkowitej technicznie dopuszczalnej maksymalnej masie powyżej 3,5 tony.

Zakres systemu opłat i taryf zostanie ustalony decyzją Rady Ministrów Republiki Bułgarii. Do tego czasu użytkownicy sieci dróg płatnych będą nadal płacić opłatę winietową za pojazdy o całkowitej technicznie dopuszczalnej maksymalnej masie powyżej 3,5 tony w następujący sposób: miesięcznie, tygodniowo i codziennie.

Zgodnie z obowiązującą podstawą prawną zapłata za przejazd uprawnia do przejazdu pojazdu, za który uiszczono opłatę za niezakłócony przejazd wzdłuż sieci dróg płatnych. Należna opłata jest ustalana w zależności od odległości przebytej przez pojazd i jego właściwości technicznych (kategoria, liczba osi przypadających na drogę, klasa emisji).

Sprawdź także