MANDAT ZA PROWADZENIE W „LETNIM” OBUWIU?

MANDAT ZA PROWADZENIE W „LETNIM” OBUWIU?

W polskim Kodeksie Drogowym wprawdzie nie ma żadnego zapisu mówiącego o obowiązkowym obuwiu do prowadzenia samochodu, niemniej osoby, których pracą jest kierowanie pojazdem, powinny mieć na sobie obuwie w sposób stały obejmujące stopę. Dlatego może się zdarzyć, że kierowcy jadący w klapkach, chodakach, na boso lub w samych skarpetkach mogą zostać ukarani mandatem.

Kodeks wykroczeń w art. 86 § 1 stanowi, że osoba, która na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Bosa stopa w chodaku lub klapku może bowiem łatwo ześlizgnąć się z pedałów, zablokować go tam i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Niewłaściwe obuwie kierowcy w czasie jazdy rygorystycznie karane jest we Francji i Hiszpanii. We Francji za jazdę w chodakach grozi mandat w wysokości 90 euro, a w Hiszpanii – 80 euro. Z kolei w Wielkiej Brytanii, Włoszech, czy w Niemczech sytuacja prawna jest zbliżona do naszego kraju – przepisów w zasadzie brak.

Należy jednak pamiętać, że jeśli kierowca prowadząc pojazd w niewłaściwym obuwiu będzie uczestnikiem wypadku drogowego, może odpowiedzieć za współudział w kolizji, ponieważ nie zachował ostrożności podczas prowadzenia samochodu, a wtedy ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania.

Sprawdź także