SKRÓCILI ODPOCZYNEK TYGODNIOWY Z POWODU… NIEWIEDZY  

SKRÓCILI ODPOCZYNEK TYGODNIOWY Z POWODU… NIEWIEDZY  

16 grudnia na autostradzie A2 inspektorzy transportu drogowego z Konina zatrzymali rosyjską ciężarówkę. Z Litwy do Holandii transportowano umywalki. Analiza danych cyfrowych pobranych z tachografu oraz kart kierowców wykazała, że każdy z nich skrócił odpoczynek tygodniowy o ponad dziewięć godzin. Kierowcy poinformowali kontrolujących, że naruszenia powstały w związku z ich harmonogramem realizacji wcześniejszych zleceń przewozowych, natomiast podczas szkoleń nikt nie poinformował ich o sposobie wykonywania odpoczynków tygodniowych. W stosunku do przewoźnika z Rosji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Na poczet przyszłej kary inspektorzy pobrali kaucję w wysokości 2 tys. zł. Kierujący zostali ukarani mandatami karnymi o łącznej wartości 1,9 tys. zł.

Źródło: GITD

Sprawdź także