Usługa e-Booking BUS

tablicza_eBooking_KIDS

Ideą wprowadzenia projektu eBooking_BUS jest ożywienie kontaktów turystycznych i kulturalnych pomiędzy mieszkańcami UE oraz Rosji, Białorusi i Ukrainy poprzez usuwanie barier oraz stworzenie maksymalnych ułatwień dla osób, przekraczających granicę w celach turystycznych.

Projekt eBooking_BUS polega na uprzednim, elektronicznym powiadomieniu Służby Celnej RP (a za jej pośrednictwem automatyczne powiadomienie Straży Granicznej), o planowanym przyjeździe autobusu przewożącego zorganizowane grupy turystyczne wraz z listą pasażerów, celem optymalnego dostosowania obsady kadrowej służb granicznych oraz dokonanie wyprzedzającej oceny ryzyka przejazdu, przed jego faktycznym pojawieniem się na granicy.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie warunków skracających czas przekraczania granicy zorganizowanym grupom turystycznym. Projekt eBooking BUS uwzględnia opcję przekazywania awizowanego zgłoszenia do służby celnej kraju sąsiedniego, co pozwala na sprawne przekroczenie całego odcinka granicy państwowej. Szacowanie ryzyka, dokonywane w sposób automatyczny a także przez wyodrębnione komórki Służby Celnej usytuowane poza przejściami granicznymi, odciąża funkcjonariuszy z przejść granicznych i znacznie skraca czas pobytu autobusu na granicy. Zakres czynności kontrolnych uzależniony jest od poziomu ryzyka przejazdu. W zależności od wyników prowadzonej analizy, w przypadku przewozów o niskim poziomie ryzyka, możliwe jest zastosowanie maksymalnych uproszczeń, ułatwień w zakresie kontroli dokonywanych przez Służbę Celną i Straż Graniczną, co ogranicza czas pobytu autobusu w przejściu granicznym.

Od 2014r. projekt eBooking_BUS stwarza możliwość awizacji przejazdu na określoną, wybraną godzinę. Ułatwienie to ma optymalizować warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez organizatorów wyjazdów turystycznych, gwarantując przekroczenie granicy państwowej o ustalonej porze. Aktualna wersja projektu dostosowana została do możliwości priorytetowej obsługi zorganizowanych grup dzieci. Przewożąc zorganizowane grupy dziecięce mają Państwo pewność, że odprawa takich autobusów będzie dokonywana poza kolejnością, niezależnie od ilości autobusów, przekraczających granicę.

Rejestracja Użytkownika w Serwisie

Polega na: wypełnieniu formularza zgłoszeniowego bezpośrednio na stronie www.granica.gov.pl/eBooking  podając: nazwę firmy, miejscowość, ulicę, nr budynku, nr lokalu, adres poczty elektronicznej (stający się jednocześnie loginem do Serwisu) oraz hasło. Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z małych i dużych liter, znaków specjalnych oraz liczb. W trakcie rejestrowania się należy zaakceptować warunki Regulaminu Serwisu. Po poprawnym wypełnieniu formularza, na wskazany adres poczty elektronicznej zostaje przez Serwis wysłany link aktywacyjny. Użytkownik musi aktywować konto poprzez wejście na stronę wskazaną przez ten link.

Źródło: garnica.gov.pl