WYSZLI SPOD NACZEPY W BIELSKU MYŚLĄC, ŻE SĄ… W NIEMCZECH

WYSZLI SPOD NACZEPY W BIELSKU MYŚLĄC, ŻE SĄ… W NIEMCZECH

Funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali informację od policjantów z Bielska-Białej o dwóch cudzoziemcach ujawnionych w pobliżu bielskiego centrum handlowego znajdującego się w bezpośredniej bliskości trasy szybkiego ruchu.

Podczas prowadzonych czynności wyjaśniających, w obecności tłumacza języka dla nich zrozumiałego, potwierdzono marokańskie obywatelstwo i dane osobowe zatrzymanych mężczyzn. Cudzoziemcy oświadczyli, że ukryli się pod naczepą polskiej ciężarówki jadącej z Węgier. Myśląc, że dotarli już do Niemiec wydostali się spod ciężarówki w czasie postoju pojazdu. Wobec Marokańczyków wszczęte zostały postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. W związku z popełnieniem przestępstwa polegającego na nielegalnym przekroczeniu granicy RP, wobec Marokańczyków wszczęto postepowanie karne z art. 264 § 2 kodeksu karnego.

Źródło: SG