NIE PŁAĆ MANDATU SKORO NIE MUSISZ!

NIE PŁAĆ MANDATU SKORO NIE MUSISZ!

NIE PŁAĆ MANDATU SKORO NIE MUSISZ!

Jadąc do większości krajów Europy, a nawet świata, samochodem, nie potrzebujemy obowiązkowego wyposażenia w danym kraju. Zgodnie z Konwencją wiedeńską o ruchu drogowym z 8 listopada 1968 roku (art. 3 ust. 3) służby nie mogą karać mandatami kierowców,  których pojazdy nie są wyposażone zgodnie z prawem kraju, w którym się znajdują, o ile są wyposażone są zgodnie z wykazem wynikającym z prawa o ruchu drogowym w kraju rejestracji. Czyli polski kierowca nie może zostać ukarany mandatem za brak obowiązkowego wyposażenia samochodu, jeśli nie jest ono wymagane przez polskie prawo.

Dotyczy to wszystkich państw Europy z wyjątkiem:  Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Irlandii oraz Kosowa, które nie podpisały tej  konwencji, niemniej zarówno Hiszpania, jak i Wielka Brytania ją respektują.