NOWE TACHOGRAFY TO I NOWE OPŁATY

NOWE TACHOGRAFY TO I NOWE OPŁATY

14 listopada 2019 r. opublikowano pod poz. 2209 rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych.

Czytam w nim m.in. że obecnie wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty i wydanie, przedłużenie lub wymianę karty wynosi netto:

1) 140,00 zł – w przypadku karty kierowcy;

2) 230,00 zł – w przypadku karty przedsiębiorstwa;

3) 230,00 zł – w przypadku karty warsztatowej;

4) 195,00 zł – w przypadku karty kontrolnej.

Do opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty lub wydanie, przedłużenie lub wymianę karty dolicza się podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty.

Sprawdź także