PORADY TRUCKERÓW – DBAJ O OPONY A 2 TYGODNIE POJEŹDZISZ „ZA DARMO”

PORADY TRUCKERÓW – DBAJ O OPONY A 2 TYGODNIE POJEŹDZISZ „ZA DARMO”

Opory towarzyszące jadącej ciężarówce decydują o zużyciu paliwa, a opór toczenia stanowi ok. 20% wszystkich oporów mierzonych w czasie jazdy po autostradzie. W cyklu miejskim jego udziały mogą sięgnąć nawet 30%, co przekłada się prawie na 2 tygodnie w roku jazdy „za darmo”…

Dla uzyskania maksimum oszczędności konieczne są częste kontrole ciśnienia powietrza, obciążenia osi oraz głębokości bieżnika, czyli podstawowych parametrów pracy ogumienia.

Ciśnienie powietrza w oponach jest najważniejszym czynnikiem oporów toczenia. Zbyt niskie zwiększa je, a w skrajnych przypadkach prowadzi do trwałego uszkodzenia opony. Ciśnienie wyższe od zalecanego powoduje natomiast nierównomierne zużywanie się czoła bieżnika, a w konsekwencji skraca ich żywotność.

Każda opona posiada też swój zakres temperatury pracy, po osiągnięciu którego uzyskuje odpowiednią przyczepność, a także własność wpływającą na obniżenie oporów toczenia. W przypadku opon do samochodu ciężarowego jest to ok. 1,5 godziny. Dlatego w miarę możliwości w czasie jazdy należy starać się omijać kałuże, gdyż stojąca w nich woda błyskawicznie schładza opony i proces ich rozgrzewania znacznie się wydłuża. Pamiętajmy również, że utrzymywanie stałej prędkości jazdy stabilizuje proces spalania paliwa, niweluje działanie sił bezwładności, jak również wymianę ciepła zachodzącą pomiędzy oponami a otoczeniem.

Opory toczenia maja odzwierciedlenie w efektywności paliwowej. W przypadku opon do samochodów ciężarowych efektywność paliwowa jest oznaczona na etykietach (wprowadzonych w UE w 2012 r.) za pomocą liter od A do F, oraz kolorów od zielonego do czerwonego. Różnice pomiędzy poziomami A i F dla kompletu opon można określić na 15% mniejsze zużycie paliwa.

Podział całkowitych oporów toczenia ze względu na oś:

12,5%-17% – oś prowadząca,

27,5-33% – oś napędową,

50%-60% – osie naczepowe.

Sprawdź także