RUSZYŁA AKCJA „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

RUSZYŁA AKCJA „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego prowadzą kontrole autobusów szkolnych przez cały rok, jednak w pierwszych tygodniach roku szkolnego działania te są zintensyfikowane.

Kontrole obejmują kilka aspektów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podróżujących dzieci. Inspektorzy sprawdzają, czy kierowcy są trzeźwi, wypoczęci, czy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia autobusu, a autobusy są sprawne technicznie.

W pierwszych tygodniach ubiegłego roku szkolnego sprawdzono 1442 autobusy szkolne. Inspektorzy zatrzymali 151 dowodów rejestracyjnych i wycofali z ruchu 39 autobusów z powodu wykrytych nieprawidłowości.

W szkolnych przewozach autobusowych, w związku z pandemią Covid-19, obowiązują zasady analogiczne jak w transporcie publicznym. Dzieci, opiekunowie i kierowcy powinni między innymi zasłaniać usta i nos, stosując np. maseczki.

Źródło: gov.pl

Sprawdź także