RZĄD ZMIENIA PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

RZĄD ZMIENIA PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Rada Ministrów 24 listopada 2020 r. przyjęła opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Projekt ustawy przewiduje rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, taki jak:

  • dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia (50 km/h),
  • zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych,
  • obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego
  • oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

O ile o pierwszych trzech postulatach mówiło się już od dawna, o tyle na uwagę zasługuje regulacja kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

W projekcie zaproponowano, aby na drogach szybkiego ruchu (autostradach i drogach ekspresowych) bezpieczna odległość między pojazdami wynosiła połowę aktualnej prędkości, czyli kierowca jadący 100 km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: gov.pl

Sprawdź także