UKRAINA – WAŻNA ZMIANA PRZEPISÓW (OBOWIĄZEK ZDP)

UKRAINA – WAŻNA ZMIANA PRZEPISÓW (OBOWIĄZEK ZDP)

Zgodnie z informacją przekazaną przez Państwową Służbę Celną Ukrainy od 7 listopada 2020 r. weszły w życie zmiany przepisów Kodeksu Celnego Ukrainy zobowiązujące przewoźników do przedstawienia wstępnej deklaracji przywozowej ZDP („Загальна декларація прибуття”).

ZDP przedstawiana jest przez przewoźnika przewożącego towary lub przez występującą w jego imieniu inną osobę w postaci elektronicznego komunikatu poświadczonego elektronicznym podpisem cyfrowym lub za pośrednictwem interfejsu do wysyłania takiej deklaracji, zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Służby Celnej Ukrainy.

Brak ZDP w momencie dokonywania odprawy celnej stanowi podstawę do odmowy przejazdu przez granicę celną Ukrainy towarów o charakterze handlowym i środków transportu, które je przewożą.

Szczegółowe informacje na temat ZDP można uzyskać na portalu internetowym Państwowej Służby Celnej Ukrainy pod adresem www.customs.gov.ua (link otwiera okno w serwisie zewnętrznym).

Za pośrednictwem tego portalu istnieje również możliwość przesłania deklaracji ZDP (przesyłanie ZDP dokonywane jest poprzez osobiste konto użytkownika).

Źródło: KAS

Sprawdź także