JEST PROJEKT O PRZEDŁUŻENIU UPRAWNIEŃ I DOKUMENTÓW

JEST PROJEKT O PRZEDŁUŻENIU UPRAWNIEŃ I DOKUMENTÓW

Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian w kilkunastu unijnych regulacjach, w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych epidemią COVID-19, a 15 maja Parlament Europejski przegłosował projekt.

Aktualnie uzgodnione odstępstwa, w porównaniu z pierwotnie przyjętymi założeniami Komisji pozwalają na przedłużenie ważności wybranych dokumentów i uprawnień, których termin upływa między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. – z wcześniej planowanych 6 miesięcy do 7 miesięcy.

Nowym, dłuższym okresem ważności objęto następujące dokumenty i obowiązki:

– szkolenia okresowe i świadectwa kwalifikacji zawodowych,

– ważność kodu „95” wpisanego do prawa jazdy lub karty kwalifikacji kierowcy,

– prawa jazdy,

– okresowe badania techniczne pojazdów.

Jednak decyzja, co do wprowadzenia przedłużonych terminów jest w gestii każdego z państw członkowskich i nie jest obligatoryjne dla wszystkich krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej.

Sprawdź także