Spotkanie przedstawicieli rządu z przewoźnikami w ramach Forum Transportu Drogowego

Spotkanie przedstawicieli rządu z przewoźnikami w ramach Forum Transportu Drogowego

Forum Transportu Drogowego zostało utworzone w marcu 2009 roku i skupia przedstawicieli największych organizacji przewoźników drogowych w Polsce. Podczas regularnych spotkań członkowie Forum zabierają głos w najistotniejszych sprawach dotyczących branży transportu drogowego w kraju. 

Z końcem lutego minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wiceminister Paweł Gancarz oraz dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Renata Rychter spotkali się z szefami największych organizacji przewoźników w Polsce.

Jak zwykle przy tego rodzaju spotkaniach poruszono najważniejsze tematy, które nurtują polskich przedsiębiorców działających w branży transportowej. Rozmowy dotyczyły więc problemu wyrównania konkurencyjności pomiędzy przewoźnikami unijnymi a ukraińskimi i mołdawskimi, zmian w przepisach dotyczących warunków prowadzenia działalności transportowej oraz kontroli spełniania tych warunków oraz usprawnienia procedur związanych z prowadzeniem tej działalności.

Niejako tematem dyżurnym, który i tym razem został poruszony jest kwestia zmian w systemie kształcenia i egzaminowania kierowców zawodowych, zwłaszcza w zakresie warunków i zasad przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy kategorii C i C+E, kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego.

Jak się okazało nadal, niestety, jest spora rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami przewoźników a działaniem rządu, niemniej jak podkreślali uczestnicy forum, tego typu spotkania powinny się przyczynić do ich rozwiązania.

Źródło: MI

Sprawdź także