WIĘKSZOŚĆ KIEROWCÓW UWAŻA, ŻE ZNAKÓW NA DROGACH KRAJOWYCH JEST ZA DUŻO

WIĘKSZOŚĆ KIEROWCÓW UWAŻA, ŻE ZNAKÓW NA DROGACH KRAJOWYCH JEST ZA DUŻO

2 grudnia weszły w życie przepisy pozwalające na montowanie na sieci drogowej w Polsce znaków informujących o punktach ładowania pojazdów elektrycznych. Zmiany dotyczą również wprowadzenia zbiorczych tablic informacyjnych oraz znaków zapowiadających zbliżający się pas wyłączenia na drodze ekspresowej.

Jednocześnie GDDKiA zaprezentowała wyniki ankiety, która dotyczyła oznakowania eksperymentalnego oraz ogólnej oceny oznakowania, jakie można zobaczyć na drogach krajowych.

Z analizy widać, że respondenci znacznie różnią się w ogólnej ocenie oznakowania, jakie można obecnie zobaczyć na drogach krajowych. Według 54% osób oznakowanie jest czytelne, ale przeciwnego zdania jest 38% z nich. 42%. osób uważa je za intuicyjne, odmiennego zdania jest 46% ankietowanych.

Co drugi (52%) z badanych twierdzi, że znaków na drogach krajowych jest za dużo. Co trzeci (34%) uważa, że ich liczba jest odpowiednia, a 14% chciałoby, aby było ich więcej.

Głosy podzielone są również, jeżeli chodzi o lokalizację znaków. Zdaniem 40% ankietowanych jest ona właściwa, a przeciwnego zdania jest 41% z nich.

 

Źródło: GDDKiA

Sprawdź także