EKUZ – GWARANCJĄ PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ ZA GRANICĄ

EKUZ – GWARANCJĄ PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ ZA GRANICĄ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający do bezpłatnego skorzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Karta obowiązuje we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom które posiadają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Wydanie karty EKUZ jest darmowe.

Każde zdarzenie losowe w postaci wypadku, kolizji, nagłej choroby, kontuzji a wymagające pomocy medycznej zostanie rozliczone na preferencyjnych warunkach, jeśli poszkodowany okaże kartę EKUZ. Nie oznacza to jednak, że opieka medyczna za granicą z okazaniem karty EKUZ jest bezpłatna, dlatego należy w  danym kraju sprawdzić, jaki zakres usług jest refundowany w ramach ubezpieczenia. Może bowiem zaistnieć konieczność dopłaty do wybranych usług medycznych, które w Polsce są całkowicie darmowe. W takich sytuacjach pacjent musi z własnych środków pokryć dodatkowy koszt, a kwota podstawowa refundowana jest z NFZ.

Należy również pamiętać, że pomoc medyczna uzyskana w prywatnej placówce nie podlega refundacji przez NFZ i że każda osoba powinna mieć swoją indywidualną kartę.

Wniosek na EKUZ można złożyć: osobiście w wydziale NFZ,  drogą mailową lub pocztową do wydziału NFZ lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, tj. ePUAP.

Sprawdź także