NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE IMPORTU ŻYWNOŚCI

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE IMPORTU ŻYWNOŚCI

Z dniem 14 grudnia 2019 r wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych, które zawiera m.in. nowe przepisy dotyczące importu żywności z państw trzecich.

Zgodnie z tym rozporządzeniem towary dla których obowiązują szczególne warunki przywozu lub podlegają one wzmożonym kontrolom, objęte są wspólnotowym zdrowotnym dokumentem wejścia CHEDD. Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę wypełnia elektronicznie w systemie TRCES-NT pierwsza część dokumentu CHEDD, który jednocześnie pełni role zgłoszenia przesyłki do granicznej kontroli sanitarnej. Cały przebieg kontroli oraz wynik kontroli granicznej będzie dokumentowany elektronicznie w systemie TRACES-NT.

W celu wypełnienia I części dokumentu CHEDD przez podmiot odpowiedzialny za przesyłkę , konieczność jest założenia konta w systemie TRCES -NT. Jak zaznacza Główny Inspektorat Sanitarny, w przypadku produktów objętych przepisami UE kontrola graniczna nie odbędzie się, jeżeli importer nie wypełni i nie prześle I części dokumentu CHED-D za pośrednictwem systemu TRACES-NT. Brak odpowiednich zgłoszeń przez importerów z wymaganym wyprzedzeniem może spowodować problemy z przejazdem pojazdów przewożących takie towary przez zewnętrzne granice  UE po 14 grudnia 2019 roku.

Sprawdź także