SZWAJCARIA – VAT w przewozach pasażerskich

SZWAJCARIA – VAT w przewozach pasażerskich

Zgodnie z art. 43 rozporządzenia VAT (ustawy o podatku VAT) międzynarodowy transport autobusowy jest zwolniony z podatku VAT. Dotyczy to przewozu osób autobusem na trasach, które:

  • w przeważającej części prowadzą przez obszary zagraniczne, lub
  • wykorzystywane są jako trasy tranzytowe, aby połączyć znajdujące się za granicą miejsca startu i zakończenia przejazdu 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 nowej ustawy o podatku VAT obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. Przedsiębiorstwa mające siedzibę za granicą są zwolnione z obowiązku podatkowego, jeżeli świadczą wyłącznie działalność zwolnioną, patrz punkt.1 i 2.

W innych przypadkach należy zbadać, czy obowiązek podatkowy istnieje, na podstawie konkretnej dokumentacji związanej, ze  świadczeniem konkretnej usługi przewozowej. Z tych dokumentów musi wynikać trasa transportu i  jaki jest jej udział w kraju i za granicą

  • Stawki podatkowe
  • stawka podatkowa 2018: 7,7%
  • stawka sald podatkowych 2018: 4,4%
  • Ryczałtowej metody rozliczenia – 25 CHF za osobę łącznie z VAT
  • Kabotaż

W Szwajcarii obowiązuje zakaz kabotażu, tj. że przedsiębiorstwo transportowe mające siedzibę w UE nie może przewozić towarów lub pasażerów w Szwajcarii (zob. także art. 20 Umowy między Konfederacją Szwajcarską a Wspólnotą Europejską w sprawie przewozu towarów i pasażerów koleją i drogą).

Tax Service – VAT Consulting
ul. Szkolna 3, 62-050 Mosina

Telefon: + 48 515 608 211
Adres e-mail: taxservice@nadolski.eu