KONIEC Z FAŁSZOWANIEM CMR-EK?

KONIEC Z FAŁSZOWANIEM CMR-EK?

Obecny papierowy charakter dokumentacji funkcjonującej w transporcie umożliwia łatwe jej zniszczenie czy przerobienie oraz wykonywanie przewozów „na czarno” lub zaniżanie wartości usługi i odbieranie części zapłaty „pod stołem”. Dlatego też 8 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw został opublikowany Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicznego listu przewozowego, który ma wejść w życie 11 września 2019 r…

Od tego dnia polscy przewoźnicy będą mogli wystawiać  listy przewozowe CMR  w formie elektronicznej. Będzie on uwierzytelniany przez strony umowy przewozu przy użyciu wiarygodnego podpisu elektronicznego zapewniającego jego powiązanie z elektronicznym listem przewozowym. e-CMR ma przyspieszyć obieg dokumentów, a kontrahenci będą mieli na bieżąco dostęp do informacji dotyczących ładunku i jego przewozu. Powinien się również skrócić czas oczekiwania na płatności w transporcie, gdyż zaraz po zrealizowaniu dostawy przewoźnicy będą mogli wystawić rachunek.

Dodatkowo e-CMR będzie mógł zostać połączony ze zgłoszeniem celnym. Rozwiązanie to ograniczy obieg dokumentów i zapewni rzetelną informację dla organów celnych, co ma wpłynąć na skuteczność kontroli przeprowadzanych przez Krajową Administrację Skarbową, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).

Sprawdź także