NOWE – INTUICYJNE OZNAKOWANIE DRÓG SZYBKIEGO RUCHU

NOWE – INTUICYJNE OZNAKOWANIE DRÓG SZYBKIEGO RUCHU

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) opracowała projekt zmian oznakowania dróg szybkiego ruchu. Eksperymentalne znaki zainstalowano na 46 odcinkach powstałych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

Kolejnymi zmianami w zakresie nowego oznakowania są już stosowane na wybranych trasach numery węzłów oraz ich nazwy. To ułatwia zapamiętywanie określonych zjazdów szczególnie dla zagranicznych kierowców. Właściwy wybór pasa (np. do skrętu) wskazują strzałki umieszczone nad tablicami kierunkowymi, które znajdują się bezpośrednio nad pasami ruchu. Są jednakowej wielkości, a umieszczone strzałki są odniesieniem do określonych pasów ruchu.

Nowe, ujednolicone i bardziej intuicyjne oznakowanie wypracowane w ramach projektu naukowego ma wpływać na podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników.

Źródło: GDDKiA