UWAGA: OD 1 KWIETNIA WYSOKIE KARY ZA NIEPRAWIDŁOWY PRZEWÓZ PALIW OPAŁOWYCH

UWAGA: OD 1 KWIETNIA WYSOKIE KARY ZA NIEPRAWIDŁOWY PRZEWÓZ PALIW OPAŁOWYCH

Kończy się okres przejściowy dotyczący obowiązku rejestracji podmiotów pośredniczących i podmiotów zużywających paliwa opałowe. Od 1 kwietnia br. zgłoszenia dotyczące obrotu tymi paliwami będą możliwe jedynie w formie elektronicznej.

W związku z nowymi przepisami regulującymi przewóz oleju opałowego, przewoźnicy przewożący paliwa opałowe są zobowiązani uzupełnić zgłoszenie o nowe dane – numer identyfikacyjny miejsca, w którym znajduje się urządzenie grzewcze (w przypadku urządzeń stacjonarnych) albo numer identyfikacyjny urządzenia (w przypadku urządzeń niestacjonarnych).

Przewoźnicy są również obowiązani wyposażyć środek transportu którym przewożone są paliwa opałowe w lokalizator i zapewnić przekazywanie danych geolokalizacyjnych w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem SENT. Za niezastosowanie się do tego przepisu obowiązku przewoźnikowi grozi kara pieniężna w wysokości 10 000 zł.

Kierowcy natomiast są zobligowani, by włączyć lokalizator przed rozpoczęciem przewozu towaru oraz wyłączyć gor nie wcześniej niż z chwilą dostarczenia towaru. Kierowca  musi również kontrolować czy lokalizator jest sprawny w trakcie jazdy. Za niewywiązywanie się z tego obowiązku  kierowcy grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł.

Sprawdź także