PROCEDURY – ZA ZATAJENIE CHOROBY NAWET 1000 FUNTÓW KARY

PROCEDURY – ZA ZATAJENIE CHOROBY NAWET 1000 FUNTÓW KARY

Brytyjscy eksperci opublikowali listę chorób, o których należy poinformować DVLA, w przeciwnym razie kierowca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej i grzywny w wysokości nawet do 1000 GBP…

Obowiązkiem kierowcy jest poinformowanie Agencji Licencjonowania Kierowców i Pojazdów (DVLA) o potencjalnie istotnych problemach i wszystkim, co może mieć wpływ na zdolność do bezpiecznej jazdy. Listę otwierają takie choroby jak: padaczka, udar mózgu, choroby neurologiczne i psychiczne oraz niepełnosprawność fizyczna i zaburzenia widzenia. Ale oprócz nich kierowca powinien zgłosić dolegliwości typu: zapalenie błędnika, bezdech senny, artyzm (zapalenie stawów), a nawet zaburzenia odżywiania (np. jadłowstręt psychiczny).

Można tego dokonać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.gov.uk. Na stronie znajduje się ułożony alfabetycznie pełen wykaz chorób i samemu można sprawdzić, czy dane schorzenie nie wymaga zgłoszenia.  Należy w nim zawrzeć informacje o aktualnym prawie jazdy i stanie zdrowia. Konieczne może być również podanie namiarów na lekarza prowadzącego.