2000 ZŁ MANDATU DLA KIEROWCY ZA NIEWŁAŚCIWY PRZEWÓZ ODPADÓW

2000 ZŁ MANDATU DLA KIEROWCY ZA NIEWŁAŚCIWY PRZEWÓZ ODPADÓW

Każdy kierowca, zgodnie z przepisami Ustawy o transporcie drogowym jeżeli transportuje odpady inne niż niebezpieczne musi posiadać w kabinie pojazdu wymagane dokumenty dotyczące odpadów krajowych. Dokument WZ nie jest wystarczający. Odpady krajowe wymagają udokumentowania kartą przekazania odpadu, fakturą sprzedaży odpadów, podstawową charakterystyką odpadów, o której mowa w Ustawie o odpadach, lub innego dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów, zawierającego również dane zlecającego transport odpadów.

Każdy kierowca jadący z odpadami musi posiadać indywidualny numer rejestrowy na przewóz odpadów, który wydawany jest na wniosek przewoźnika przez marszałka województwa. Pamiętajmy również, że wydane wcześniej decyzje starostów są już nieobowiązujące. W przypadku braku tego numeru funkcjonariusze Celno-Skarbowi mogą nałożyć mandat na kierowcę do 2000 zł, a Izba Administracji Skarbowej może wymierzyć karę w drodze decyzji administracyjnej na przewoźnika w kwocie 10 000 zł.

Dla transgranicznego przemieszczania odpadów obowiązują przepisy międzynarodowe, dlatego będą też wymagane inne dokumenty na przewóz odpadów niż  te stosowane dla transportu krajowego. Brak tych dokumentów lub ich niewłaściwe wypełnienie będzie skutkować jeszcze groźniejszymi restrykcjami.

Sprawdź także